Kledingsponsors

 

TEAM SPONSOR
KANGOEROE Shirt
F1 Shirt NATUURLIJK BEWEGEN
F2 Shirt NATUURLIJK BEWEGEN
F3 Shirt MAD SCIENCE
E1 Shirt MEUBEL OUTLET
E2 Shirt STEELGARDEN
E3 Shirt MEUBEL OUTLET
D1 Shirt SHOP SOMEREN-HEIDE
D2 Shirt WECO STAAL
C1 Shirt KUSTERS ADMINISTRATIE
B1 Shirt VZ JAGERSHUIS RUG VD ZANDEN DAK
Jack CAFE DE POSTEL
A1 Shirt SLAGERIJ TOMASSEN
Jack SLAGERIJ TOMASSEN
S1 Shirt CPS
Jack LOOMANS TEGELWERKEN
S2 Shirt TILLAAR
Jack TILLAAR
S3 Shirt TOPPARTY
S4 Shirt BIJ WILLEM
MW1 Shirt VAN MIERLO BBQ
MW2 Shirt HURKMANS BV
MW3 Shirt SLAGERIJ TOMASSEN
MW4 Shirt GEBERGTE PLUIMVEE