Contributie

 

De contributie voor het seizoen 2022-2023 bedraagt, 
uitgaande van de leeftijd op 31-12-2022:

 Leeftijd Contributie 
kangoeroeklup € 15
 5-6-7 jaar  € 70
 8-9-10-11 jaar  € 85
 12-13-14 jaar  € 100
 15-16-17 jaar  € 120
 > 18 jaar  € 150
 Midweek & Recreant  € 110
 Rustend lid  € 20

DAKOS korfbal werkt met een automatische incasso.
In september (week 37) wordt het bedrag van de contributie van uw bankrekening afgeschreven, houdt hier dus rekening mee!

Aan de leden die niet werken met automatische incasso willen wij vragen het verschuldigde bedrag voor eind augustus over te maken naar:

DAKOS Korfbal
NL70RABO0148141560

Alvast bedankt!