Sponsorbeleid


Beste (potentiele) sponsor

Het DAKOS sponsorbeleid kent 3 pakketten:

1. Bordsponsor
2. Kledingsponsor
3. Fanklup

Bordsponsor
• Kosten van de borden op aanvraag, deze is afhankelijk van de plaats. Gedurende 5 jaar.
• De kosten van de boarding zijn voor DAKOS korfbal, de kosten van de bestikkering voor de sponsor.
Wat krijgt U hiervoor terug?
• Op het veld wordt uw reclame geplaatst op de omheining rondom het kunstgrasveld.
• Een vermelding van uw naam op onze website met eventueel ’n link naar uw bedrijf
• Zoveel mogelijk publiciteit waar mogelijk is
• U wordt op de hoogte gehouden over het wel en wee van onze vereniging

Kledingsponsor
• Keuze uit: shirts en trainingsjacks
Samen kijken we wat het beste binnen onze vereniging past.
De kleding wordt minimaal 5 jaar gedragen daarna gaan wij met u in overleg.
Wat krijgt U hiervoor terug?
• Een vermelding op onze site bij het team waarvan u ’n sponsor bent
• De kleding wordt gedragen voor en/of tijdens de wedstrijden

Fanklup
• Draagt u onze vereniging een warm hart toe, maar kunt u zich niet vinden in ons sponsorbeleid dan kunt u lid worden van onze fanklup.
Wij vragen jaarlijks een minimale bijdrage van € 50,- per persoon.
In overleg kunt u hier ook een eigen invulling aan geven.
Wat krijgt U hiervoor terug?
• U krijgt een naamsvermelding op ons fanklup bord wat op de omheining komt te hangen, waarop alle leden van deze klup vermeld staan.
• De opbrengsten komen ten goede aan onze jeugd, u wordt op de hoogte gehouden.

Met ’n vriendelijke & ‘n sportieve groet,

Dorien Roijakkers-Verhees (06-38247703)
Patty Verhees (06-41521607)
Sponsorcommissie DAKOS Korfbal