Boodschap Corona, vanuit NOC*NSF

 

Corona

Vanuit NOC*NSF hebben we het verzoek om onderstaande boodschap te delen, welke wij als KNKV vanzelfsprekend onderschrijven:

Om de contacten en reisbewegingen tussen mensen zoveel mogelijk te beperken geldt sinds 13 november drie weken lang dat publiek niet is toegestaan op de sportaccommodatie. Als je klaar bent met sporten, is het niet de bedoeling om daarna als publiek bij een wedstrijd of training aanwezig te zijn.

Op vertoon van je CTB mag je na de wedstrijd wel in de kantine of eventueel op het terras met je team én dat van de tegenstander iets nuttigen. Maar wees je bewust van de maatregelen, en nog meer van de intentie ervan. Laat het bezoek aan de kantine of het terras niet te lang duren. Verlaat daarna de sportaccommodatie. Zo dragen wij als sporters en verenigingen bij aan het terugdringen van de besmettingen. We hopen op die manier dat publiek bij wedstrijden en trainingen zo snel mogelijk weer kan en het gezellige clubleven weer terugkeert.

Als KNKV willen we daar nog aan toe voegen dat daar waar het kan de 1,5 meter in acht genomen moet worden. Sportbeoefening valt niet onder het zogenaamde “nauwe contact” waar iemand eventueel voor in quarantaine moet na contact met iemand die corona op heeft gelopen. Kleedkamergebruik of besprekingen binnen anderhalve meter wel.

Het volgende is in de competitieleidraad opgenomen m.b.t. het verlenen van uitstel wanneer er binnen een team/vereniging Corona gevallen zijn. We hebben dit ook nog apart op onze website geplaatst: Uitstelbeleid bij corona – KNKV.

  • In beginsel geldt de reguliere regeling voor het verplaatsen van wedstrijden.
  • Verzoek tot uitstel dient minimaal 24 uur van tevoren met redenen omkleed te worden ingediend via competitie@knkv.nl; tenzij er gegronde redenen zijn om een later ontvangen verzoek te honoreren als gevolg van later ontvangen positieve testresultaten of aantal spelers wat klachten heeft en getest gaat worden.
  • In de beoordeling wel/geen uitstel wordt meegenomen:

o   Aantal positief geteste of geteste spelers in afwachting van test en/of uitslag, waardoor minimaal meerderheid van de gemiddelde basis van de voorafgaande wedstrijden niet beschikbaar is;

o   Advies GGD – wel/geen quarantaine voor team/vereniging;

o   Eventueel besluit veiligheidsregio/Burgemeester;

  • E.e.a. moet (nadien) aantoonbaar gemaakt (kunnen) worden door verklaringen van bovengenoemde officiële instanties.
  • Positieve coronagevallen in andere teams van de verenigingen dan de betreffende teams die deelnemen aan een wedstrijd, is geen reden voor uitstel. Tenzij spelers van de teams betrokken bij de betreffende wedstrijd getest moeten worden op advies van de GGD.
  • Niet kunnen douchen is geen reden voor uitstel;
  • Quarantaine i.v.m. terugkomst uit oranje/rood gebied is geen reden voor uitstel;
  • Niet opkomen wordt voorgelegd aan de tuchtcommissie;
  • Wedstrijden kunnen niet eenzijdig door de club afgelast worden vanwege corona tenzij dit afgestemd is met het KNKV, anders worden deze ook voorgelegd aan de tuchtcommissie vanwege niet opkomen betreffende vereniging.
  • Niet gespeelde wedstrijden worden z.s.m. in het programma weer opgenomen conform de geldende reglementen.

 

Zijn er vanuit het team nog vragen neem dan contact op met:
Linda S: 06-37005274
Esther B: 06-23608778
Marion C: 06-50870765