Algemene Ledenvergadering 31 oktober 2022

 

Aan alle leden van DAKOS van 16 jaar en ouder en de ouders van leden tot en met 15 jaar,

Bij deze nodigen wij u uit voor onze ALGEMENE LEDENVERGADERING, die zal worden gehouden op maandag 31 oktober 2022, aanvang 20.30 uur op Sportpark de Renkant in Lierop.

Aan- of afmelden kan bij Esther Bruijstens– door te mailen naar voorzitter@dakossomeren.nl of via whatsapp (0623608778).

Agenda:

1. Opening door de voorzitter

2. Ingekomen stukken (deze kunnen ingestuurd worden per app/e-mail/post tot 24 oktober)

3. Bestuursverkiezingen, dit jaar niet van toepassing

4. Vaststellen notulen ALV 2021, de notulen zijn op te vragen via de secretaris.

5. Jaaroverzicht 2021-2022

6. Presentatie jaarrekening 2021-2022

7. Jubilarissen

8. Mededelingen / Voorstellen bestuur

 • Openstaande “vacatures”:
  • Bediening tablet voorTeamTV bij senioren 1
  • Versterking sponsorcommissie
  • Versterking activiteitencommissie – kan ook per activiteit aanmelden als hulp (zie inschrijflijst)
  • Versterking arbitragecommissie – begeleiding scheidsrechters jeugd
  • Hulp bij speculaas-actie in Someren-Heide (bij voorkeur ouders van jonge leden)
 • Beleidsplan en gedragscode; voorstellen vertrouwensperso(o)n(en)
 • Thema ‘Veilig sportklimaat voor iedereen’
 • Tips Sportlink

9. Voorstellen van leden

 • Leden kunnen tot 24-10-2022 via email voorstellen indienen bij het secretariaat.

10. Rondvraag

11. Sluiting

Uiteraard hopen wij jullie in grote getalen te mogen verwelkomen.

Alle commissies zullen nog een uitnodiging krijgen voor de commissievergadering voorafgaand aan de ALV.

Afgelopen jaar hebben we ons, als bestuur, gericht op het actueel maken van het algemene beleidsplan met een bijbehorende gedragscode.

Verder is door de TC een technisch beleidsplan opgesteld.

Deze plannen zijn te vinden op de website onder het kopje ‘clubinfo’ > ‘beleidsplan’.

Een belangrijk en actueel thema willen wij tijdens de ALV naar voren brengen, nl. ‘Veilig sportklimaat voor iedereen’.
Om jullie mening hierover te peilen hebben wij een enquête opgesteld, waarvan we de uitslag tijdens de ALV willen bespreken.

De enquête vindt je via de link. Alvast bedankt voor het invullen.

Enquete ‘Veilig Sportklimaat’

Verder staan er in de uitnodiging van de ALV verschillende openstaande vacatures.
Mocht je interesse hebben in een van deze functies, dan kun je je aanmelden bij iemand van het bestuur.
Als je wil weten wat een van de functies inhoudt, dan kun je contact opnemen met iemand van het bestuur of een van de commissies.
Tijdens of na de ALV kun je je natuurlijk ook aanmelden.

Wij zijn blij met elke vorm van hulp!

Namens het bestuur van DAKOS,

Esther, Linda, Ellie, Ilse enGeke