Druk bezochte Algemene Ledenvergadering

 

Op maandag 31 oktober werd de Algemene Ledenvergadering gehouden in de kantine op Sportpark de Renkant in Lierop.

Vooraf werd samen met de commissies terug gekeken op het afgelopen jaar en werden de plannen voor het komende seizoen besproken.

Onder het genot van koffie, thee en een speculaasje kon de ALV van start gaan.

Geen bestuursverkiezingen dit jaar. Het huidige bestuur blijft in het komende jaar in dezelfde samenstelling gehandhaafd. Na de presentatie van het jaarverslag en de jaarrekening werd onze jubilaris Nienke van de Laar in het zonnetje gezet. Zij is maar liefst 25 jaar lid van DAKOS.

Hierop volgden de algemene mededelingen van het bestuur.

Het afgelopen jaar zijn het algemeen en technisch beleid herzien en is een gedragscode opgesteld, waarin omschreven staat hoe we met elkaar, onze tegenstanders, coaches en vrijwilligers omgaan binnen DAKOS.

Tijd om onze vertrouwenspersonen voor te stellen, in de persoon van Mario Rietjens en Resi Wubs. Verder werd de uitslag van de enquete ‘Veilig Sportklimaat voor iedereen’ toegelicht en besproken.

Na de rondvraag en de sluiting van de vergadering werd iedereen getrakteerd op een DAKOS!

Bedankt allemaal voor jullie aanwezigheid en op jullie positieve inbreng op de Algemene Leden Vergadering.