Save the date! 28 okt jaarvergadering…

 

Beste leden, en ouders/verzorgers van jeugdleden,

Bijgaand zenden wij jullie de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van DAKOS toe op maandag 28 oktober 2018 om 20.30u in de kantine van SV Lierop op Sportpark de De Renkant in Lierop.
De agenda voor de ALV volgt eind volgende week. Mocht je een punt van aandacht hebben, mag dit alvast doorgegeven worden d.m.v. deze link.

Verder willen wij alle commissieleden vragen om om 19.45uur aanwezig te zijn zodat we voorafgaand aan de ALV nog even een kort overleg kunnen hebben met de commissieleden.
Wij gaan uit van jullie komst! Bij verhindering ontvangen wij graag een afmelding via secretaris@dakossomeren.nl Dit mag ook door een antwoord op deze link of een app aan Linda.

Met vriendelijke groet,

Linda van den Bosch-Swinkels

Secretaris DAKOS

06-37005274